Financieel plaatje

Belastingsaangifte

Op het einde van het jaar delen we papieren uit om een deel van je inschrijvingsgeld terug te krijgen door een fiscaal belastingsvoordeel. Deze formulieren zijn echter enkel geldig t.e.m. rakwi's.

Mutualiteit

Uw Ziekenfonds steunt! Vele mutualiteiten sponsoren het lidgeld en/of kampgeld van uw zoon/dochter. Hiervoor vraagt u het best aan uw ziekenfonds een formulier, waarop meestal uw gegevens al ingevuld zijn (dit kan soms ook via een "online loket". Dit formulier laat u invullen door de leiding en bezorgt u terug aan uw ziekenfonds. Kort samengevat zijn de voorwaarden de volgende (al heeft uw ziekenfonds de meest recente info):

Christelijke Mutualiteit

Logo Christelijke Mutualiteit

Tegemoetkoming lidgeld tot 20 euro per jaar.  Kamptegemoetkoming van 5 euro per kampdag. De kamptegemoetkoming kan je combineren met de tegemoetkomingen voor openluchtklassen, sportkampen en speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald. 

Onafhankelijk Ziekenfonds

Logo Onafhankelijk Ziekenfonds

Per kind tot 18 jaar kan er 5 euro per overnachting van een kamp en een weekend gesponsord worden. Dit tot maximaal 20 dagen per kalenderjaar. Deze dagen mogen gespreid worden over het jaar. Deze tegemoetkoming is combineerbaar met andere, zoals sportclubs, speelpleinen, schoolreizen.

Socialistische Mutualiteit

Logo Socialistische Mutualiteit

Jongeren tot 30 jaar kunnen 20 euro op het lidgeld terugkrijgen. U kan voor andere "vrijetijdsbestedingen" ook tegemoetkomingen krijgen, tot maximaal € 30 in het totaal.

Liberale mutualiteit

Er wordt een tussenkomst verleend van 2 euro per overnachting gedurende max. 10 dagen per kalenderjaar voor kinderen van 5de tot 19de verjaardag.

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Kinderen en jongeren van 2 tot en met 18 jaar die tijdens de zomervakantie deelnemen aan een vakantie in binnen- of buitenland krijgen een tussenkomst van 5 euro per overnachting tot 10 overnachtingen of 50 euro per jaar of het lidgeld een vergoeding tot 15 euro per jaar bekomen.

Partena Onafhankelijk Ziekenfonds

Logo Partena Onafhankelijk Ziekenfonds

100 euro voor meerdaagse activiteiten: 5 euro per kampdag met max. 20 dagen per jaar. Voor bv. een sportkamp, een jeugdbewegingskamp of meerdaagse activiteiten zonder overnachting.